Gå til mobil-side

Estetisk Tannpleie

  • Revisjon av gamle misfargede fyllinger
  • Utskifting av amalgamfyllinger til tannfargede erstatninger i kompositt eller porselen
  • Skallfasetter. Fasader for å maskere gamle fyllinger/misfarge.  Kan lages i kompositt, men er absolutt mest holdbare i porselen
  • Rensing med pussepasta og air-flow (saltvannsspyling)
  • Bleking (kontor- eller hjemmebleking )